Entries by Fr. Varghese Paul, S.J

એક વૈશ્વિક નીડર આગેવાનનાં પગલે

દુનિયાભરની કૅથલિક ખ્રિસ્તી આલમના આધ્યાત્મિક વડા તરીકે પોપ ફ્રાન્સિસની ચૂંટણીથી એક નવા યુગનો આરંભ થયો છે. નાનકડા રાષ્ટ્ર વૅટિકનના વડા તરીકે પણ ૧૩-૦૩-૨૦૧૩માં પોપ ફ્રાન્સિસની વરણી થયા પછી કેવળ ખ્રિસ્તીઓ જ નહિ પણ સમગ્ર દુનિયા પોપ ફ્રાન્સિસની આધ્યાત્મિક, નૈતિક અને ધાર્મિક આગેવાનીની કદર કરતી આવી છે. એટલે પોપ ફ્રાન્સિસની આગેવાનીના પ્રથમ વર્ષે જ ‘ટાઈમ’ સામયિકે […]

આંતરરાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિ દિન

આંતરરાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિ દિન દર વર્ષે ઑક્ટોબર મહિનાના બીજા ગુરુવારે ઊજવવામાં આવે છે. મારી દ્રષ્ટિએ આંતરરાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટિ દિન ઉજવવા પાછળ ત્રણ હેતુઓ છે. એક, અંધત્વ કે અંધાપા અંગેની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિથી લોકોને સભાન કરવા; બે, અંધત્વને દૂર કરવા માટે દ્રષ્ટિદાન કરવા લોકોને તૈયાર કરવા અને ત્રણ, દ્રષ્ટિદાન કરનાર લોકોની ઉદારતા અને પરસ્નેહી વિશાળ મન:સ્થિતિની કદર કરવી. આ […]

LET US UNDERSTAND FAKE NEWS

Our times may be described as time of fake news. For, leaders like Ronald Trump and Narendra Modi are internationally known leaders who indulge in spreading and promoting fake news! What is fake news? Let us understand fake news with the help of a concrete example. Pope Francis points out an incident in the Bible […]

શુભ શરૂઆતનું ચિંતન

પ્રભાતે અને સંધ્યાસમયે રાજા પોતાની વીંટી જુએ છે. પ્રશ્નો અને મુશ્કેલીઓ વચ્ચે પણ રાજા પોતાની વીંટી જુએ છે. આનંદમાં અને સંતાપમાં રાજા પોતાની વીંટી જુએ છે. આ રાજા કોણ છે? રાજા પોતાની વીંટી પર શું જુએ છે? કવિશ્રી થિયોડોર ડિલટને (Theodore Dilton) રચેલી ‘રાજાની વીંટી’ નામની કવિતામાં રાજાનું નામ નથી, પણ રાજા પોતાની વીંટી પર […]

CHALLENGES OF SECULARISM & RELIGIOUS

There is a saying in English “Proof of pudding is in its eating.”  Hindutva forces are let loose without any obstructions against Muslims and Christians after Modi government came to power first in Gujarat and later in the Centre. In the name of ‘Home Coming’ the Parivar people are reconverting poor and Dalit Muslims and […]

K V DOMINIC AS A HUMANE POET

V. Dominic is born and brought up in a traditional Christian family. Many of his poems do reflect Jesus’ values and Gospel messages. The qualities of the Kingdom of God, preached by Jesus, are expressed in many of Dominic’s poems. Hence Dominic may be identified as a Christian Poet. But as Dr Ramesh Chadra Mukhopadhyaya […]

આજે ગાંધીજીની પ્રસ્તુતતા કેટલી?

મણિલાલ સુથારે સંપાદન કરેલું પુસ્તક “જો જો! ગાંધી ભુલાય ના!…” આદિથી અંત સુધી વાંચીને આ સમીક્ષા લખું છું. સોએક પાનાંના આ નાના પુસ્તકનું સંપાદન કરવાના હેતુ વિશે  મણિલાલ સુથાર “પ્રાસ્તાવિક”માં લખે છે: “કશુંક નવું વિચારભાથું આપણને પ્રાપ્ત થાય અને ગાંધીજીનાં અનેક પાસાંઓનો  ખ્યાલ આવે તે હેતુને કેન્દ્રમાં રાખીને આ પુસ્તકનું સંપાદન કરવાનો એક નમ્ર પ્રયાસ […]

મૃત્યુની મારી પસંદગી

સૌ માણસો માટે વહેલા મોડા મૃત્યુ તો એક દિવસ આવવાનું છે, એટલે ગમે તે રીતે ગમે ત્યાં મારવાની મારી તૈયારી છે. ટૂંકા કે લાંબા-ગાળાની માંદગીથી મારવાનું મારે ફાળે આવે તો તે મને સ્વીકાર્ય છે. પણ હું ઈચ્છું કે મારું જીવન કૃત્રિમ રીતે જીવતું રાખવામાં ન આવે. મધ્યમ વર્ગના લોકોને ના પોષાય એવી દવાઓ અને વેન્ટિલેટર […]

GITANJALI SINGS CHRISTIAN SPIRITUALITY

I have read and reread Rabindranath’s ‘Gitanjali’ both in English and Gujarati. Every time I am deeply impressed by Tagore’s, what I may call, Christian Spirituality expressed in his poems. That spirituality, apart from the literary quality, may be one reason for me to consider Gitanjali as one of my most favourite books. Whenever I […]

સ્મિત કરીને આનંદ ફેલાવો

હું સ્કૂલમાં હતો ત્યારે મારા મિત્રો અને અપરિચિત લોકો પણ મને ‘ચિરીકુટુકકા’ કહીને બોલાવતા હતા. હું વર્ગમાં કે બહાર પણ કોઈ ભૂલ કરું અને તરત જ મને મારી ભૂલનો ખ્યાલ આવે ત્યારે હું અનાયાસે સ્મિત કરતો. એટલે જ લોકો મને ‘ચિરીકુટુકકા’ એટલે ‘સ્મિત વેરતું બાળક’ કહેતા. ‘ચિરી’ એટલે સ્મિત, હાસ્ય અને ‘કુટુકકા’ એટલે નાનું મોં […]