Entries by Fr. Varghese Paul, S.J

સાંપ્રત પરિસ્થિતિમાં પત્રકારોના પડકારો

છેલ્લાં થોડાં વર્ષથી દેશ-પરદેશમાં સામાજિક અને રાજકીય પરિસ્થિતિ ખૂબ બદલાઈ ગઈ છે અને બદલાતી રહે છે. દુઃખ અને અફસોસની વાત એ છે કે, વિશ્વકક્ષાએ રુશ્વતખોરી અને ધાર્મિક સતામણીમાં ઇન્ડિયાનું સ્થાન મોખરે છે! આપણે પરદેશની વાત બાજુએ મૂકીને દેશની અને એમાં ગુજરાતની સાંપ્રત પરિસ્થિતિની વાત કરીએ. આજે દેશમાં “અમર-અકબર-આન્ટની”નાં બંધુત્વ અને ભાઈચારો રહ્યાં નથી. ઈદ માટે […]

BE A LEADER NOT A PUPPET

  Everyone world over knows that Blessed Mother Teresa was canonized as a saint on September 5, 2016. The news of Mother Theresa’s canonization was highlighted in the print and audio-visual media in the whole world. Similar news, perhaps more important news was published in a governent press release in 2016. But that news was […]

ભેટોની દુનિયા માણો

મારા મિત્ર અને લેખક ફાધર હેડવિગ લ્યૂઈસે થોડા વખત પહેલાં એમનું એક પુસ્તક મને ભેટમાં આપ્યું. પુસ્તકનું નામ છે “પર્સન્સ આર અવર્ બેસ્ટ ગિફ્ટ્સ” (Persons are our Best Gifts) મતલબ છે કે, વ્યક્તિઓ આપણી સર્વશ્રેષ્ઠ ભેટો છે. આપણે આપણા મિત્રોની કદર કરીએ છીએ. એમનો પ્રેમ તથા તેમની મિત્રતાને આપણે ખૂબ કિંમતી ગણીએ છીએ. આપણા મિત્રો […]

પાણીનું મહત્વ ખ્રિસ્તીધર્મમાં

પાણી અને ખ્રિસ્તીધર્મ અંતરગત રીતે સંકળાયેલા છે, જાણે એક જ સિક્કાની બે બાજુ. બાઇબલમાં પાણી શબ્દ ૭૨૨ વખત આવે છે. ઈશ્વર, આકાશ, ઈસુ અને પ્રેમ જેવા જૂજ શબ્દો પાણી શબ્દ કરતાં વધારે વાર બાઇબલમાં જોવા મળે છે. બાઇબલના પ્રથમ પ્રકરણમાં સર્જનની વાત છે. બાઇબલના પ્રથમ પુસ્તકના પ્રથમ પ્રકરણમાં આપણે વાંચીએ: “અથાગ જલરાશિ ઉપર અંધકાર છવાયેલો […]

What Will Happen after Death?

I was coming from Secunderabad in a second class compartment of Ahmedabad bound train. When I got up in the morning after a sound sleep, I started reading from the Bible according to my usual custom. People reading a book has become a rare sight in the train. In fact I was the only person […]

Question without Answer

“Your words are like medical ointment on open Wounds. You are dishing out traditional word power from your position as a known writer. May I request you for more daring thoughts and programmes in the service of the people?” Wrote to me a friend, Mr. Vinay Trivedi responding to my article in the mouthpiece of […]

માનવતા એ જ માનવધર્મ

માનવધર્મને કોઈ અપવાદ વિના બધા માણસોનો ધર્મ કહી શકીએ. કારણ, બધા માણસોમાં ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં માનવતા હોય છે. છતાં દેખીતું છે કે, બધા માણસો હમેશાં માનવતાથી વર્તતા નથી. મોટા ભાગના માણસો માનવતાથી વર્તે છે. પરંતુ અમુક લોકોનું વર્તન જોતાં એમનામાં માનવતા છે કે, નહિ એવો પ્રશ્ન થાય છે. રાજસ્થાનમાં એક ગરીબ કામદારને ‘લવ જિહાદ’ને નામે નિર્દયપણે […]

LOVE   EXPERIENCED BY JESUS

The teaching of Jesus on Love is unparalleled and unique. It was Jesus who first time instructed us to love our enemies.  In Jesus’ time people believed in hating their enemies. In fact, it was the custom to take revenge on enemies. In the Bible there are rules for taking revenge for wrong doing. The […]

સેવા અને નર્સિંગ સારવારના પર્યાયસમા પુષ્પાબહેન

“એક વાત ચોક્કસ કે હિન્દુસ્તાનને ‘સેવા’નો સાચો મર્મ ખ્રિસ્તી મિશનરીઓએ શીખવ્યો છે અને તે પણ પ્રત્યક્ષ આચરણ દ્વારા. નર્સિંગ કે મિડવાઇફરી જેવા કન્સેપ્ટ માત્ર અને માત્ર ક્રિશ્ચિયાનિટીએ આપ્યા છે. આ વસ્તુ આપણે ત્યાં હશે તોય એનો કોઈને ખ્યાલ નહોતો. સ્ત્રીની પ્રેમાળ વત્સલતા બીમાર માનવીની અડધી બીમારી તો માત્ર બે મીઠાં વેણ થકી, હળવા કોમળ સ્પર્શ […]